Korskyrkan Lerum
Korskyrkan Lerum
Korskyrkan kyrkolokal på Hedeforsvägen 33

Välkommen till Korskyrkan

Korskyrkan startades 1913 och är en frikyrkoförsamling som ingår i EFK. EFK är en församlings och missions rörelse bestående av drygt 300 församlingar med ca 35 000 medlemmar. Vår kyrkolokal befinner sig på Hedeforsvägen 33 i Hedefors. Nedan följer lite historik.

Församlingens rötter kommer från två mäktiga och starka väckelserörelser. Den ena drog fram runt 1860-talet med centrum i Stora Lundby, men även i Skallsjö och Lerum. Det kan nämnas från Stora Lundby ur ett tidningsurklipp på 1870-talet. En bonde beklagade sig för en annan att man inte fick vara ifred för läsarna. Bondens dräng hade under resan till kvarnen mött tre personer som talat med honom om hans själ.

1889 flyttade några baptister till Kastenhov, nämligen en trädgårdsmästare och hans fru. 1892 började trädgårdsmästaren C. Adolfsson en mer kontinuerlig verksamhet. Snart fanns där en liten skara troende människor. Man beslöt att lägga en krona var i månaden som gåva för att regelbunden verksamhet skulle kunna upprätthållas. Verksamheten tar fastare former och 1908 kallades evangelisten Hanna Stellin av tre systrar som kommit överens inför Gud att kalla henne till tjänst och detta var ett verkligt trossteg.

Efter ett tag får verksamheten lite fastare form. Vännerna hade samlingar i Blåbandslokalen som låg i närheten av Hede valv där nu vägen mellan Göteborg och Alingsås går. Det blev lite väckelse i bygden och människor kom till tro på Gud och Jesus som Guds son. Söndagen 10 augusti 1913 bildades Lerums Baptistförsamling av 22 medlemmar. Församlingens profilering var att man tolkade Bibeln så att det skulle vara en egen viljehandling att döpas till Kristus och Jesu lärjunge. Detta gjorde att man praktiserade vuxendop. 1937 köpte gruppen lokalen och friköpte tomten som Blåbandföreningen hade haft på arrenderad mark.

Så när motorvägsbygget började ta form och det blev bestämt att vägen skulle dras över kyrkans tomt blev man erbjuden en tomt i Hedefors och där byggde församlingen som då hette Klippan en kyrka. Avskedsmötet i gamla Klippan lokalen var i november 1959. Församlingen lät en byggmästare bygga den nya kyrkan tillsammans med en hel del frivilligt arbete från medlemmarnas sida. Detta gjorde man år 1960. Denna kyrka i Hedefors är förövrigt den kyrka som används idag.

Vår verksamhet har innefattat ett brett spektra på kristen verksamhet. Mycket sång,musik och predikningar. Mycket ungdomsverksamhet har bedrivits och många är de ungdomar som deltagit i söndagsskola, J1, J2 (likt scouter), Discover och övriga ungdomssamlingar. Hjälpverksamheten har gällt fadderbarn, sociala hjälpinsatser av olika slag, det kan gälla katastrofhjälp eller mer långsiktiga projekt som hjälp till självhjälp. Underhåll, helt eller delvis av svensk missionär eller nationella medarbetare främst med inriktning på mission. Vi är med i det ekumeniska RIA arbetet osv.

Det är stort att tänka på all verksamhet som nästan uteslutande bedrivits med frivilliga gåvor. Då församlingen inte varit ansluten till Svenska kyrkan så har inga sådana bidrag inkommit utan det har i princip varit gåvor från egna plånböcker som gällt. Det är många som varit med att på olika sätt arbeta och forma verksamheten i församlingen. Det har gällt både anställda och frivilliga insatser med olika funktioner. Det har varit både med- och motgångar under de år som gått. Särskilt under församlingens tidiga år så fanns de som inte såg med blida ögon på att man talade om att det fanns en Gud och framförallt inte att Jesus som Guds son kunde och ville frälsa oss människor från syndens förbannelse.

Som mest har vi varit cirka 100 medlemar. Församlingen tillhörde Svenska Baptistförbundet ett antal år från starten men under hela tiden varit helt Örebroinriktad. När brytningen kom mellan Svenska Baptistförbundet och Örebromissionen var det naturligt att utträda ur Svenska Baptistförbundet och ansluta sig till Örebromissionen och detta skedde i början av 1940-talet. 1975 byter församlingen namn från Klippan till Korskyrkan.

Örebromissionen gick långt senare samman med Helgelseförbundet och Fribaptisterna och bytte då namn till Nybygget (som kanske var mer av ett arbetsnamn under omdaningen). Nu har namnet bytts till Evangeliska Frikyrkan. Samarbete med Lerums skogars missionsförening och pingstgruppen i kommunen har ibland ägt rum. Bland många exempel kan nämnas tältmöteskampanjer på lite olika platser i kommunen. Till dessa tältmöten har ofta kallats talare och varit mycket uppskattade.

kontakt@korskyrkanlerum.se