Välkomna!

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till vår kyrka som ligger i Hedefors. Kom och lyssna till undervisning, sång och musik, diskutera och läs bibeln eller bara umgås vid fikabordet. Alla är välkomna!

5/11 2023

Predikan av Alf Källström

Se alla inspelade predikningar under fliken "Predikningar"

Predikan

Vårterminen 2024

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst klocka 11:00 på söndagar.

(OBS Se undantagen nedan)

I samband med gudstjänsterna har vi också söndagsskola.

För mer info se vår facebooksida : Korskyrkan Hedefors

Varmt välkommen!

Gemenskapskvällar

Söndagarna 25 Februari, 24 Mars, 28 April, 26 Maj klockan 18:00 har vi gemenskapskvällar med olika teaman.

För mer info se vår Facebooksida: Korskyrkan Hedefors

Varmt välkommen!

Gudstjänst


Bön och Bibelstudium

Varannan onsdag, ojämna veckor, täffas vi kl 19:00 och har bön och bibelstudium. Sista tillfället är den 22/5.

Varmt välkommen!