Om oss

Korskyrkan startades 1913 och är en frikyrkoförsamling som är ansluten till Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFK är en församlings- och missionsrörelse bestående av drygt 300 församlingar med ca 33 000 medlemmar.


Vi tror på Bibeln som Guds ord, vilket är grunden för vår tro.


Vår tro uttrycks och sammanfattas i den Apostoliska och den Nicenska trosbekännelsen.


Vi vill vara en församling där människor kan möta Jesus som sin frälsare och bli en del av en kärleksfull gemenskap.

Den Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

 

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den heliga Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

 

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.